Ósemki i pauzy ósemkowe – wykonanie ćwiczenia (Copy 1)