Polityka Cookies

Administrator Danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu (…), adres e-mail: (…) w związku z realizowaną  przez (…) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie (…)

Cele Cookies

Wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia korzystania ze strony internetowej np. poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

W ramach strony internetowej wykorzystywane są następujące typy cookies:

Techniczne

  • zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;
  • zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;
  • ●         zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia;
  • określają czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową;

Analityczne:

Umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. W celach analitycznych korzystam z Google analytics. Pełne informacje na temat Google analytics znajdują się tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl[D.B1] 

Marketingowe – W celach marketingowych korzystam z Facebook piksel. Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej moich usług umożliwiając kierowanie reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

– adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typ urządzenia

– czas przebywania na stronie

– podjęte czynności na stronie
– lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłam innym podmiotom?

Firmy uzyskują dane dotyczące:

– adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typu urządzenia
– czasu przebywania na stronie

– czynności podjętych na stronie
– lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

  1. Firefox
  2. Chrome
  3. Microsoft Edge
  4. Safari

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się ze mną pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych

Ponadto informacje o o mnie i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem: (…)[D.B2] 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/


Dopóki nie ma analyticsa, można usunąć ten fragment

Tutaj należy wstawić link do klauzuli informacyjnej

SKLEP
00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Ok

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).