Administrator Danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu (…), adres e-mail: (…) w związku z realizowaną  przez (…) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie (…)

Cele Cookies

Wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia korzystania ze strony internetowej np. poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

W ramach strony internetowej wykorzystywane są następujące typy cookies:

Techniczne

  • zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;
  • zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;
  • ●         zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia;
  • określają czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową;

Analityczne:

Umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. W celach analitycznych korzystam z Google analytics. Pełne informacje na temat Google analytics znajdują się tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl[D.B1] 

Marketingowe – W celach marketingowych korzystam z Facebook piksel. Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej moich usług umożliwiając kierowanie reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

– adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typ urządzenia

– czas przebywania na stronie

– podjęte czynności na stronie
– lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłam innym podmiotom?

Firmy uzyskują dane dotyczące:

– adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typu urządzenia
– czasu przebywania na stronie

– czynności podjętych na stronie
– lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

  1. Firefox
  2. Chrome
  3. Microsoft Edge
  4. Safari

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się ze mną pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych

Ponadto informacje o o mnie i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem: (…)[D.B2] 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/


Dopóki nie ma analyticsa, można usunąć ten fragment

Tutaj należy wstawić link do klauzuli informacyjnej