Uczyć czy nie uczyć? – Relacje nauczyciela z uczniem