Polityka prywatności

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest PIotr Mitka  (dalej: „Administrator” albo „My”).  Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą (…)

Jako administrator danych pragnę poinformować w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe, a także poinformować w jaki sposób chronię Twoją prywatność. 

Dlaczego przetwarzam Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

 1. Nauczania oraz prowadzenia kursu  (art. 6 ust 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń, liczonych od chwili zrealizowania usługi. Podanie danych jest konieczne celem realizacji usługi.
 2. Promowania moich usług, w szczególności za pośrednictwem newslettera, co stanowi mój prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości newsletterowych.
 3. Realizacji ciążących obowiązków  prawnych, w szczególności.podatkowych i skarbowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ciążących obowiązków prawnych;
 4. Ochrony i egzekucji roszczeń, co stanowi mój prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia.
 5. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadane drogą email lub telefonicznie co stanowi mój prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 6. Analizy i statystyki twoich działań poprzez zrozumienie, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do moich usług i korzystasz z nich, co pozwala mi na ulepszenie istniejących Usług i rozwoju nowych Usług dla Ciebie co stanowi mój prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeżeli jesteś kontrahentem dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Realizacji zawartej umowy, oraz ochrony naszych roszczeń (art. 6 ust.1 lit b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy lub wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy.
 2. Weryfikacji Twojej tożsamości w publicznych rejestrach i kontaktowania się w sprawach dotyczących  wykonania Umowy jako moich prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit b i f RODO). 

Komu udostępniam dane

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie umów o przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych, usług marketingowych, księgowych płatności, a także osobom przez nas upoważnionym tj. Pracownikom i współpracownikom;
 2. Zewnętrznym administratorom danych, np. radcy prawni i adwokaci, operatorzy pocztowi, dostawcy usług płatniczych.

Pragnę poinformować, że przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony o czym poinformuje przed dokonaniem transferu. Odpowiedni stopień ochrony jest zapewniony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

Jakie przysługują Ci prawa

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 3. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
  (art. 17 RODO),
 4. Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. Prawo do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora  (art. 20 RODO)
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO)
 8. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
SKLEP
00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Ok

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).